เทคนิคและความรู้  • อันตรายจากการใช้ปากกาไวท์บอร์ด
    อันตรายจากการใช้ปากกาไวท์บอร์ด รองศาสตราจารย์บัญญัติ สุขศรีงาม ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การเรียนการสอนของครูในยุคก่อนหน้านี้จะใช้ชอล์กและกระดานดำเป็นสำคัญ...

  • การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคืออะไร การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการจัดซื้อจัด...

  • 6 เคล็ดลับ เลือกปากกาไวท์บอร์ด ให้ปลอดภัยและคุ้มค่าที่สุด.png
    6 เคล็ดลับ เลือกปากกาไวท์บอร์ด ให้ปลอดภัยและคุ้มค่าที่สุด ปัจจุบันปากกาไวท์บอร์ดมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายทั้งการเรียนการสอนในโรงเรียน มหาวิทยาลัย ใช้ในการนำเสนองาน การฝึกอบรม รว...
Visitors: 205,328