อันตรายจากชอล์คและปากกาไวท์บอร์ด

อันตรายจากการใช้ปากกาไวท์บอร์ด

รองศาสตราจารย์บัญญัติ สุขศรีงาม
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

การเรียนการสอนของครูในยุคก่อนหน้านี้จะใช้ชอล์กและกระดานดำเป็นสำคัญ แต่การใช้ชอล์กเขียนกระดานดำก็จะทำให้เกิดฝุ่นละอองของผงชอล์กเกิดขึ้น เมื่อหายใจเอาฝุ่นละอองของผงชอล์กเข้าสู่ร่างกายเป็นเวลานาน ๆ ก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพขึ้นได้ โดยจะทำให้เกิดการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจหรือเกิดหลอดลมอักเสบ จึงได้มีการเปลี่ยนจากกระดานดำมาเป็นไวท์บอร์ดและใช้ปากกาเคมีแทนการใช้ชอล์ก เนื่องจากใช้ได้ง่ายและสะดวก รวมทั้งไม่เกิดฝุ่นละอองอีกด้วย เรียกปากกานี้ว่า ปากกาไวท์บอร์ด ดังนั้นห้องเรียนของครูยุคใหม่จึงมีไวท์บอร์ดและปากกาไวท์บอร์ดเข้ามาแทนที่กระดานดำและชอล์ก แต่ใครจะทราบบ้างว่าการใช้ปากกาไวท์บอร์ดก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายอย่างมากเช่นกัน

เมื่อไม่นานมานี้ นายกำจัด รามกุล ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ข้อมูลว่าการใช้ปากกาไวท์บอร์ดในห้องเรียนที่มีระบบระบายอากาศไม่ดีก็อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ เนื่องจากในปากกาไวท์บอร์ดมีสารเคมีไตรคลอโรเอธิลีน (trichloroethylene) อยู่ด้วย สารนี้ระเหยได้ง่ายและมีกลิ่นฉุน หากสูดดมเป็นเวลานานจะมีผลทำให้เกิดภาวะการสร้างเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวลดลง จึงป่วยเป็นโรคโลหิตจาง นอกจากนี้ยังให้ไขกระดูกทำงานผิดปกติจนอาจเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาเรียกว่า มะเร็งไขกระดูก

ตามปกติแล้ว ในระบบมาตรฐานสากลกำหนดให้ในสถานที่ทำงานจะต้องมีไตรคลอโรเอธีลีนไม่เกิน 10 พีพีเอ็ม (ppm)หรือ 10 ส่วนในหนึ่งล้านส่วน สำหรับห้องเรียนที่ใช้ปากกาไวท์บอร์ดก็สามารถป้องกันอันตรายจากไตรคลอโรเอธีลีนได้ด้วยการปรับปรุงระบบการระบายอากาศในห้องเรียนให้มีการอากาศหมุนเวียนได้ดีมากขึ้น ในกรณีของห้องเรียนปรับอากาศทุก ๆ 1 ชั่วโมงจะต้องเปิดระบายอากาศเป็นเวลา 10 นาทีเพื่อระบายไตรคลอโรเอธีลีนออกไป อย่างไรก็ตาม ถ้าหากครู นักเรียนหรือสถานศึกษาสงสัยว่าในห้องเรียนที่ใช้ปากกาไวท์บอร์ดจะมีไตรคลอโรเอธิลีนเกินมาตรฐานหรือไม่ก็ทำได้โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ได้เข้าไปตรวจสอบได้ในทุกวันราชการ

เนื่องจากการใช้ปากกาไวท์บอร์ดมีความเสี่ยงต่ออันตรายต่อสุขภาพดังกล่าวแล้ว ทุกท่านจึงต้องใช้ปากกาไวท์บอร์ดอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะครูที่ใช้ปากกาไวท์บอร์ดในการเรียนการสอนต้องให้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น นอกจากจะทำให้ตนเองเสี่ยงต่ออันตรายแล้ว ยังทำให้ผู้เรียนก็มีความเสี่ยงต่ออันตรายได้เช่นกัน จึงขอให้ครูที่ใช้ปากกาไวท์บอร์ดทุกท่านได้จัดห้องเรียนให้มีการระบายอากาศที่ดีเพื่อจักได้ลดปริมาณของไตรคลอโรเอธิลีนให้อยู่ในระดับไม่เกินมาตรฐาน ถ้าทำได้เช่นนี้จะช่วยให้ทั้งครูและนักเรียนมีความปลอดภัยจากการใช้ปากกาไวท์บอร์ดมากยิ่งขึ้นด้วยครับ

เอกสารอ้างอิง
1. มติชน 17 มกราคม 2551

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับสารไซลีน Xylene และ สารโทลูอีน Toluene ซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายเช่นกัน หลีกเลี่ยงปากกาเคมี หรือปากกาไวท์บอร์ด ที่มีส่วนประกอบของสารเหล่านี้ด้วยนะคะ

"ดังนั้น ก่อนที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีอย่าง ปากกาไวท์บอร์ด หรือ ปากกาเคมี ควรสังเกตฉลากด้านข้าง อย่างละเอียดว่า มีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยอย่างเครื่องหมาย AP และ CE หรือไม่ สิ่งเล็กน้อยเหล่านี้จะละเลยไม่ได้นะคะ เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง"

 

" ความคุ้มค่าที่เหนือกว่า ทั้งประสิทธิภาพในการใช้งาน ประหยัด
ปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
"

CSR Water Chalk
ปากกาไวท์บอร์ด ไม่มีกลิ่นฉุน ไร้ฝุ่น เติมหมึกได้ เปลี่ยนหัวได้

สินค้าสำหรับ Green School & Green Teacher

 • ปากกา CSR Water Chalk - Size M
  120.00 ฿
 • ปากกา CSR Water Chalk - Size S
  115.00 ฿
 • ปากกา CSR Water Chalk - Size L
  160.00 ฿
 • หมึกเติม CSR Water Chalk Ink (Refill)
  260.00 ฿
 • หัวปากกา Size M (หัวมน)
  23.00 ฿
 • หัวปากกา Size M (หัวตัด)
  25.00 ฿
 • หัวปากกา Size L (หัวมน)
  26.00 ฿
 • หัวปากกา Size S (หัวมน)
  17.00 ฿
 • น้ำยาลบกระดาน Eraser Liquid
  240.00 ฿
 • ALCOHOL CLEANSING HAND GEL ขนาดถัง 5 ลิตร
  1,000.00 ฿
 • ALCOHOL CLEANSING HAND GEL ขวดปั๊ม 500 ml.
  250.00 ฿
Visitors: 205,327