ข่าวสารและกิจกรรม • ออกบูธปากกา CSR Water Chalk งานสัปดาห์ห้องสมุด
  ร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2555 นำปากกาไวท์บอร์ด ชอล์คน้ำ CSR Water Chalkปากกาไวท์บอร์ด ปลอดสารพิษ Non toxic ไม่มีกลิ่นฉุนสา...

 • CSR Water Chalk ออกบูธ ร่วมงานวันครู ปี 2556 ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  ปากกา CSR Water Chalk ร่วมออกบูธงานวันครู 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ 15-16 มกราคม 2556 บูธเราตั้งอยู่ข้างๆหอประชุมใกล้ๆใกล้ป้ายงานนิทรรศการวันครู หน้าคณะศึกษาศาสต...

 • CSR Water Chalk โดย บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด ได้ไปร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555
  งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555 ระหว่างวันที่ 17-31 สิงหาคม 2555 ณ ไบเทค บางนา ทาง CSR Water Chalk โดย บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด ได้ไปร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อ...

 • ปากกาไวท์บอร์ด CSR Water Chalk เด็กๆชอบใช้ ไม่เหม็น ไม่เป็นฝุ่น
  ปากกาไวท์บอร์ดที่เด็กๆชอบ ปลอดภัยไม่มีสารเคมีอันตราย Non toxic ไม่มีกลิ่นฉุน ลบไม่เป็นฝุ่นผงล้างออกง่ายไม่ติดผิว มาตรฐานความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยสุดยอดมาตรฐานจากยุโร...
Visitors: 205,327