ReadyPlanet.com
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot


  [Help]
dot
dot
ตะกร้าสินค้า | สินค้าที่คุณเลือกซื้อ | Shopping Cart
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
สินค้าเพื่อสุขภาพคุณครู นักเรียน และ สิ่งแวดล้อม | ปากกาไวท์บอร์ด ชอล์กน้ำ CSR Water Chalk กระดาน Healthy Board
dot
dot

dot


VDO แนะนำปากกาไวท์บอร์ด ชอล์กน้ำ
CSR Water Chalk

VDO ปากกาไวท์บอร์ด ชอล์กน้ำ
CSR Water Chalk กับ 10 สีสดใส
ในการสร้างสรรค์การเรียนการสอน
และ การใช้งาน

VDO ปากกาไวท์บอร์ด ชอล์กน้ำ
CSR Water Chalk แสดงการลบ
ลบง่าย ไม่ทิ้งคราบ ไม่เป็นฝุ่นผง


มาตรฐานความปลอดภัย
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยสุดยอดมาตรฐานจากยุโรป
European Standard
มั่นใจได้กับมาตรฐานความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | European Standard EN71 Part3:1994+A1:2000+AC:2002 | ASTM F963-07 ASTM 4236
European Standard
EN71 Part3:1994+A1:2000+AC:2002
ASTM F963-07 ASTM 4236

อบรม สัมมนา ที่ปรึกษา ซอฟต์แวร์ ในการบริหารงาน บริหารเงินและ บริหารคน โดย บริษัท ที่ปรึกษาและฝึกอบรม ดูแอนด์บี จำกัด

นวัตกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด | KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน...ความสุขก็ยั่งยืน...

KERRY Tracking

ตรวจสอบสถานะการส่งสินค้า

CSR Water Chalk
ปากกาไวท์บอร์ด ชอล์กน้ำ
ไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่น

EDUCA งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม article

 

การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

   

 

การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคืออะไร
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว หมายถึง การจัดซื้อสินค้าและการจัดจ้าง บริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าและบริการปกติทั่วไปที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน

มีประโยชน์อย่างไร
1. ประโยชน์ต่อผู้บริโภค
ผู้บริโภคจะได้ใช้สินค้าที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ในกระบวนการผลิต เป็นการลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองและสารที่เป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทำให้มีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยรวม รวมทั้งช่วยปลูกฝังค่านิยมให้สังคมร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วย
2. ประโยชน์ต่อผู้ผลิต
เมื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับความนิยมมากขึ้น ก็จะส่งผลให้ปริมาณการจำหน่ายสูงขึ้นด้วย อีกทั้งในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ยังเน้นให้ผู้ผลิตใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าและปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาว ทั้งในการประหยัดต้นทุนการผลิตและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์
3. ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
เมื่อผู้ผลิตและผู้บริโภคต่างร่วมมือร่วมใจกันผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้ว ก็จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม คือ ช่วยลดผลกระทบต่าง ๆ ในการผลิตที่อาจเกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งช่วยลดการปล่อยมลพิษที่เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว หมายถึง การจัดซื้อสินค้าและการจัดจ้าง บริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าและบริการปกติทั่วไปที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน

เทคนิคการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
วิธีการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควรคำนึงถึง
1. สินค้าที่ได้รับฉลากเขียว
2. โรงแรมที่ได้รับใบไม้เขียว หรือได้รับ ISO 14001
3. สินค้าและบริการที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งได้กำหนดไว้แล้ว 17 ประเภท แบ่งได้เป็น 3 หมวด ดังนี้
หมวดวัสดุและเครื่องใช้ในสำนักงาน
- กระดาษคอมพิวเตอร์และกระดาษสีทำปก
- กระดาษชำระ
- กล่องใส่เอกสาร
- แฟ้มเอกสาร
- ซองบรรจุภัณฑ์
- ปากกาไวต์บอร์ด
- ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด
- ตลับหมึก
- เครื่องถ่ายเอกสาร
- เครื่องพิมพ์
หมวดครุภัณฑ์และอื่น ๆ
- เครื่องเรือนเหล็ก
- สีทาบ้าน
- หลอดฟลูออเรสเซนต์
- แบตเตอรี่ปฐมภูมิ
หมวดบริการ
- บริการถ่ายเอกสาร
- บริการทำความสะอาด
- บริการโรงแรม

ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ของแต่ละประเทศ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- กรมควบคุมมลพิษ
http://www.pcd.go.th/
- เครือข่ายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวแห่งประเทศไทย
http://www.thaigpn.org/
- โครงการฉลากเขียว
http://www.tei.or.th/greenlable/th_index.html
- โรงแรมใบไม้เขียว
http://www.greenleafthai.org/

 CSR Water Chalk
ปากกาไวท์บอร์ด ชอล์กน้ำ ไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่นชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดGreen Teacher & Green School

อันตรายจากการใช้ปากกาไวท์บอร์ด article
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนสีเขียว
โครงการกระดานเพื่อสุขภาพ ของคนที่คุณรักCopyright © 2012 All Rights Reserved.

CSR Water Chalk
ปากกาไวท์บอร์ด ชอล์กน้ำ ไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่น

บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 61 ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 086-8397067, 081-4327109
อีเมล :
waterchalk@gmail.com
เว็บไซต์ : 
www.csrwaterchalk.com 
LINE ID : @waterchalk

Download!!โบว์ชัวร์ คลิ๊กเลย!!!CSR Water Chalk Brochure.pdf